Februari 2014

Maj 2014

 

 

 

 

Strömmingslunch på Salve, Datum senare i Gilleinfot.

Vårfiske i Kimito. Mera detaljer i Gilleinfot.

 Separat info om eventuella andra program på Gillets websida och i infobladet.